:::ยินดีต้นรับสู่โรงเรียนบ้านแม่ตะละ:::ผ้าปักเลื่องชื่อ  ยึดถือวัฒนธรรม  งามล้ำมารยาท  ธรรมชาติสวยงาม  ลือนามแม่ตะละ:::  

        วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 นายฐกฤต นวลคำมา ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.ชร.2 พร้อมคณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.2 และคณะ ดร.ศุภลักษณ์  เศษฐพานิช และคณะครู ร.ร.อนุบาลศุภลักษณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  และคณะคุณอดิสร อยู่อิน มอบเงินช่วยเหลือกับทางโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรณีโรงเรียนประสบวาตภัยพายุลูกเห็บถล่ม ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา โดยคณะ
        ดร.ศุภลักษณ์ เศษฐพานิชและคณะครูร.ร.อนุบาลศุภลักษณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี มอบเงินให้กับทางโรงเรียนบ้านแม่ตะละ  จำนวนเงิน  21,000  บาท  และคณะคุณ อดิสร อยู่อิน พร้อมคณะมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน  15,000 บาท เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการซ่อมแซมหลังคาอาคารอาคารเรียนของนักเรียน
       คณะศึกษานิเทศ.สพป.ชร.2มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือกรณีโรงเรียนบ้านแม่ตะละประสบภัยวาตภัยจากลูกเห็บถล่ม เป็นจำนวนเงิน 3,200 บาท  ทางโรงเรียนบ้านแม่ตะละ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง...

ดร.เอกชัย ผาบไชย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมภาพความเสียหายจากพายุลูกเห็บขนาดใหญ่เท่าลูกเทนนิส ถล่มใส่ร.ร.บ้านแม่ตะละ อ.เวียงป่าเป้า เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ.2556 ที่ผ่านมา โดยมีนักการภารโรงศีรษะแตก อาคารเรียนทุกประเภท ห้องสมุด โรงอาหาร บ้านพักครู ได้รับความเสียหาย 100% พร้อมกับหลังคาโรงรถ อาคารเรียนบางส่วนของร.ร.บ้านแม่ต๋ำ อ.แม่สรวย ได้รับความเสียหายบ้าง ทั้งนี้ได้นายฐกฤต นวลคำมา ผอ.ร.ร.บ้านแม่ตะละ ได้ตรวจสอบรายงานความเสียหายและของบประมาณซ่อมแซมมายัง เขตพื้นที่แล้ว เพื่อรายงาน สพฐ.ต่อไป.

วันที่ 14,15 และ 17 มกราคม 2556 โรงเรียนบ้านแม่่ตะละได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ.โดยในการประเมินในครั้งนี้ทางคณะ สมศ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานปีใหม่ม้งของหมู่บ้านแม่ตะละและงานผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแม่ตะละ


เปิดป้ายอาคารเอนกประสงค์

แนะนำบุคลากรใหม่
นายศราวุธ  ยาวิราช

วันที่ 15 มกราคม 2556 โรงเรียนได้จัดงานผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแม่่ตะละ เพื่อเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตะละ โดยมีผู้ชุมชนในหมู่่บ้านแม่ตะละและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแม่ตะละ ได้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

วันที่ 12 - 16 มกราคม 2556 โรงเรียนบ้านแม่ตะละได้ร่่วมจัดงานปีใหม่ม้งประจำปี 2555 ของหมู่บ้านแม่ตะละโดยมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 และ คณะ สมศ. ที่ได้มาประเมินโรงเรียนบ้านแม่่ตะละ ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีปีใหม่ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้านแม่ตะละได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มขยายโอกาสทางการศึกษาและเอกชนอำเภอเวียงป่าเป้า (เฟื่องฟ้าเกมส์) ณ.โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ผอ.เอกชัย ผาบไชย ผอ.สพป.ชร.เขต 2      ผอ.ทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า และผอ.อิ่นคำ ใจกันทะ ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งเทวี เข้าประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ด้านที่1 และด้านที่ 2 ผอ.ฐกฤต นวลคำมา ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตะละ และท่าน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ได้ให้โอวาทและนโยบาย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านแม่ตะละได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปะหัตถกรรมภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางโรงเรียนบ้านแม่ตะละได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในการเข่้าร่วมแข่งขันระดับภาคเหนือ  2 รายการดังนี้

  1. สีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1 - ม. 3
  2. จักสานไม้ไผ่

พร้อมกับได้พาคณะครูศึกษาดูงานแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งนี้ด้วย

วันที่ 12 พฤศจิการยน พ.ศ. 2555  โรงเรียนบ้านแม่ตะละได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษาขึ้น โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยนายฐกฤต  นวลคำมา  ผู้อำนวยการได้พูดถึงผลการดำเนินงานที่ในภาคเรียนที่ 1 และแนวทางการจัดการศึกษาในภาคเรียนที 2 พร้อมกับอธิบายเรื่องของแท็บเล็ตด้วย